Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Bijzondere boeken

Selectie

Egbert Pikkemaat (linosnedes); Atze van Wieren (gedichten) - X - Kerken in Perspectief (Bibliofiele uitgave) (2009)Andrea de Nerciat - Félicia ou mes fredaines orné (1782)Ch. Daniel - L'Église catholique à la fin du XIXe siècle (1900)Paul Smith - You can find inspiration in everything and if you can't, look again (2001)

Klaas van Leeuwen – Letterboek voor den teekenaar en ambachtsman – Bennekom, G. Schreuders, 1907

De oorspronkelijke uitgave bestaat uit 54 losse platen in kleurendruk, alsmede 4p begeleidende tekst, verpakt in een oblong porfolio map met sluitlint. In het hier aangeboden werk zijn de 54 platen en de tekstpagina’s professioneel gebonden met gebruikmaking van de voorkant van de oorspronkelijke map (die lichtelijk groezelig is).
De platen hebben een formaat van 28x38cm en zijn over het algemeen in goede conditie. Ongeveer de helft van de platen zijn de randen aan de achterzijde versterkt. Bij een enkele plaat ook de randen van de voorkant. Het betreft hier uitsluitend de marges. Bij enkele platen is de achterkant vlekkerig. Plaat 14 bevat 4 kleine gaatjes. De platen zijn voor het overige in goede conditie. Het geheel zit stevig in de band.

Klaas van Leeuwen (1868 – 1935) was meubelontwerper, schilder, tekenaar, graficus, en grafisch vormgever. Zijn dochters hebben begin jaren ’80 een deel van zijn nalatenschap (waaronder een exemplaar van dit werk) bij het Drents Museum ondergebracht.

Prijs: €275.