Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Selectie

F.R.A. Henkels - Gesprek (1942)M. Nijhoff - Holland [en] In plaats van foto (1942)M. Nijhoff - Bij het graf van den Nederlandschen onbekenden soldaat gevallen in de Meidagen 1940 (1942)Willem Sandberg [et al.] - Hommage à Werkman  (1957-1958)

H.N. Werkman

Het jaar 2015 is uitgeroepen tot Werkmanjaar, ter nagedachtenis aan drukker en kunstenaar H. N. Werkman, die 70 jaar geleden overleed. Maar ook na afloop van dit Werkman-jaar zullen wij een speciale pagina op onze website aan hem wijden.

Hieronder vindt u slechts een deel van onze Werkman-collectie. Voor een volledig overzicht kunt u terecht bij onze Werkman-catalogus..