Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Nieuws - Page 2 of 3 - Antiquariaat Digitalis

22 Jul

Zeldzaam anti-nazi ABC boekje

22 July 2015 | By |

Nieuw in ons bezit:

Het ABC van het Naziregiem / geteekend door Herman A. Vos. Leuven [etc.] : A.N.U.M [1945]

‘Aangeboden aan het Naziregiem dat ons de vijf terreurjaren zoo prachtig behandeld heeft, met ons in concentratiekampen, tuchthuizen, werkkampen en strafgevangenissen te stoppen, ons daar met de dood bedreigde en dat niet naliet, dit laatste zelfs ten uitvoer te brengen.’

26(+2) gekleurde tekeningen met een korte satirische tekst voor elke letter van het alfabet. Met o.a. A voor Adolf, B voor Beulen, C voor Censuur en Z voor ‘de zee, hier is de moffenhoop vergaan’.

Een zeer fraai exemplaar van dit zeldzaam spotprentenboekje. Prijs is op aanvraag.

Meer informatie over dit boekje is hier te vinden.

22 Jul

Reintje de Vos / Reineke Fuchs van Goethe

22 July 2015 | By |

Nieuw in ons bezit:

In 1846 verschijnt de eerste druk: Reineke Fuchs von Wolfgang von Goethe, mit Zeichnungen von Wilhelm von Kaulbach, gestochen von R. Rahn und A. Schleich (Stuttgart en Tübingen. J.G. Cotta’scher Verlag, 1846). Een exemplaar van deze schaarse editie is thans in ons bezit, met alle staalgravures van Kaulbach, waaronder de “ondeugende” afbeelding waar Tibert de edele delen van de pastoor aanvalt. Deze gravure ontbreekt in latere edities.
Het boek is later (begin 20ste eeuw?) opnieuw gebonden. In goede conditie, met de gebruikelijke verkleuring van het papier en licht bruin-vlekkig.

Prijs: op aanvraag.

11 Mar

Hendrik de Vries – Slingerpaden

11 March 2015 | By |

Nieuw in ons bezit:  Hendrik de Vries – Slingerpaden

Origineel omslag met titel-etiket en zes eenzijdig bedrukte plano’s. Ca. 33 x 22,5 cm. Eerste druk. Oplage 100 (dit is nr. 11) exemplaren verlucht met handgekleurde houtsneden van Abe Kuipers (Groninger Ploeg), Groningen 1945.

Omslag door op de rug en wat beschadigd; verder mooi exemplaar. Zeldzaam.

Prijs: €175

01 Jan

C.O. Jellema – De schaar van het vergeten

1 January 2015 | By |

Nieuw in onze collectie de doorbraakbundel van C.O. Jellema, De schaar van het vergeten, Amsterdam, Querido, 1981. 39p, 20 cm, schaars!.

Prijs op aanvraag.

31 Dec

Tine van Berken – Vroolijke Japanneesjes

31 December 2014 | By |

Nieuw in onze collectie dit zeldzame boek van Tine van Berken (= A.C. Witmond-Berkhout): Vroolijke Japanneesjes. Amst., H.J.W. Becht, z.j. (1898).

(16)p., 4 paginagrote kleurenlitho’s en vele illustraties in kleur, 4to. Litho’s gedrukt bij L. van Leer. Het betreft hier een zeer fraai exemplaar. Dit zeldzame werk wordt vermeld in 100 jaar Tine van Berken p. 23.

Prijs: €125

24 Oct

Tollens en zijn Minnezangen

24 October 2014 | By |

Voor wie het nog niet wist dat de auteur van Wien Nêerlands bloed door d’aderen vloeit ook tot het volgende gedicht in staat was:
De Rozenknopjes
[…] Ik roem ‘t betoovrend knopje op Chloées malsche borst.
Roemt, blanke heuveltjes, de wondre kracht geschonken
Dat gy de liefde zelfs in liefde kunt ontvonken!
Op ‘t knopje dat gy torscht.

Kusch, dartle zefir, wuft van zin!
Den knop des trotschen steels in wulpsche drift ontstoken;
Boet uwen snoeplust vry; ik kusch door tedre min
‘t Aanbidlyk rozenknopje op Chloées borst ontloken.
[…]

Dit alles en nog veel meer in de eerste druk van H. Tollens – Proeve van minnezangen en idyllen – Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1800. Dit is het enige exemplaar van deze druk dat thans op de markt is. Prijs: €195

30 Sep

Prachtige Jugendstil design

30 September 2014 | By |

Klaas van Leeuwen – Letterboek voor den teekenaar en ambachtsman – Bennekom, G. Schreuders, 1907 – gebonden in half leer met gemarmerde platten, [4] p. + 54 platen.

De oorspronkelijke uitgave bestaat uit 54 losse platen in kleurendruk, alsmede 4p begeleidende tekst, verpakt in een oblong porfolio map met sluitlint. In het hier aangeboden werk zijn de 54 platen en de tekstpagina’s professioneel gebonden met gebruikmaking van de voorkant van de oorspronkelijke map.

Klaas van Leeuwen (1868 – 1935) was meubelontwerper, schilder, tekenaar, graficus, en grafisch vormgever. Zijn dochters hebben begin jaren ’80 een deel van zijn nalatenschap (waaronder een exemplaar van dit werk) bij het Drents Museum ondergebracht.

14 Sep

Fraaie collectie Kluitman

14 September 2014 | By |

Zojuist is in ons bezit gekomen een fraaie collectie boeken Kluitman-boeken, in eerste druk en in goede tot zeer goede conditie. Informeer bij ons naar de titels en prijzen.

18 Aug

Hieronijmus van Alphen – Kleine gedichten voor kinderen

18 August 2014 | By |

In ons bezit een fraai exemplaar van:
Hieronijmus van Alphen – Kleine gedichten voor kinderen
Uitgever: Utrecht, J.G. van Terveen en Zoon, 1821

Gebonden in half leer; vi + 104 pp; fraai exemplaar met alle gravures; voorste binnenscharnier ingescheurd; platten beetje vaal.
Met gegraveerde titel en portret in kopergravure van Van Alphen door P. Velijn en 66 kopergravures van A. Zeelander; het Voorbericht is met pen ondertekend: J.G. van Terveen en Zoon; volgens het Voorbericht zijn in deze editie de prentjes van Jacob Buijs vervangen door aan de tijd en mode aangepaste van Abraham Lion Zeelander; op de rug in goud gedrukt: ‘Klaas Vis Dz. 20 Jan: 1848.

Prijs: € 275

16 Aug

Jan Luyken – Duitsche lier

16 August 2014 | By |

Zojuist in ons bezit gekomen:
Jan Luykens Duitsche lier: draayende veel van de nieuwste, deftige, en dertelende toonen. Bevat in tien verdeelingen, en verciert met kopere plaaten.

Uitgever: In ‘sGravenhage: by H.H. van Drecht, boekdrukker en boekverkoper, 1783.
Tweede druk. Vermeerdert met het leeven van den auteur.
Met gegraveerd titelblad en gravures binnen de collatie.

Prijs: €275