Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Nieuws - Page 2 of 3 - Antiquariaat Digitalis

11 Mar

Hendrik de Vries – Slingerpaden

11 March 2015 | By |

Nieuw in ons bezit:  Hendrik de Vries – Slingerpaden

Origineel omslag met titel-etiket en zes eenzijdig bedrukte plano’s. Ca. 33 x 22,5 cm. Eerste druk. Oplage 100 (dit is nr. 11) exemplaren verlucht met handgekleurde houtsneden van Abe Kuipers (Groninger Ploeg), Groningen 1945.

Omslag door op de rug en wat beschadigd; verder mooi exemplaar. Zeldzaam.

Prijs: €175

01 Jan

C.O. Jellema – De schaar van het vergeten

1 January 2015 | By |

Nieuw in onze collectie de doorbraakbundel van C.O. Jellema, De schaar van het vergeten, Amsterdam, Querido, 1981. 39p, 20 cm, schaars!.

Prijs op aanvraag.

31 Dec

Tine van Berken – Vroolijke Japanneesjes

31 December 2014 | By |

Nieuw in onze collectie dit zeldzame boek van Tine van Berken (= A.C. Witmond-Berkhout): Vroolijke Japanneesjes. Amst., H.J.W. Becht, z.j. (1898).

(16)p., 4 paginagrote kleurenlitho’s en vele illustraties in kleur, 4to. Litho’s gedrukt bij L. van Leer. Het betreft hier een zeer fraai exemplaar. Dit zeldzame werk wordt vermeld in 100 jaar Tine van Berken p. 23.

Prijs: €125

24 Oct

Tollens en zijn Minnezangen

24 October 2014 | By |

Voor wie het nog niet wist dat de auteur van Wien Nêerlands bloed door d’aderen vloeit ook tot het volgende gedicht in staat was:
De Rozenknopjes
[…] Ik roem ‘t betoovrend knopje op Chloées malsche borst.
Roemt, blanke heuveltjes, de wondre kracht geschonken
Dat gy de liefde zelfs in liefde kunt ontvonken!
Op ‘t knopje dat gy torscht.

Kusch, dartle zefir, wuft van zin!
Den knop des trotschen steels in wulpsche drift ontstoken;
Boet uwen snoeplust vry; ik kusch door tedre min
‘t Aanbidlyk rozenknopje op Chloées borst ontloken.
[…]

Dit alles en nog veel meer in de eerste druk van H. Tollens – Proeve van minnezangen en idyllen – Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1800. Dit is het enige exemplaar van deze druk dat thans op de markt is. Prijs: €195

30 Sep

Prachtige Jugendstil design

30 September 2014 | By |

Klaas van Leeuwen – Letterboek voor den teekenaar en ambachtsman – Bennekom, G. Schreuders, 1907 – gebonden in half leer met gemarmerde platten, [4] p. + 54 platen.

De oorspronkelijke uitgave bestaat uit 54 losse platen in kleurendruk, alsmede 4p begeleidende tekst, verpakt in een oblong porfolio map met sluitlint. In het hier aangeboden werk zijn de 54 platen en de tekstpagina’s professioneel gebonden met gebruikmaking van de voorkant van de oorspronkelijke map.

Klaas van Leeuwen (1868 – 1935) was meubelontwerper, schilder, tekenaar, graficus, en grafisch vormgever. Zijn dochters hebben begin jaren ’80 een deel van zijn nalatenschap (waaronder een exemplaar van dit werk) bij het Drents Museum ondergebracht.

14 Sep

Fraaie collectie Kluitman

14 September 2014 | By |

Zojuist is in ons bezit gekomen een fraaie collectie boeken Kluitman-boeken, in eerste druk en in goede tot zeer goede conditie. Informeer bij ons naar de titels en prijzen.

18 Aug

Hieronijmus van Alphen – Kleine gedichten voor kinderen

18 August 2014 | By |

In ons bezit een fraai exemplaar van:
Hieronijmus van Alphen – Kleine gedichten voor kinderen
Uitgever: Utrecht, J.G. van Terveen en Zoon, 1821

Gebonden in half leer; vi + 104 pp; fraai exemplaar met alle gravures; voorste binnenscharnier ingescheurd; platten beetje vaal.
Met gegraveerde titel en portret in kopergravure van Van Alphen door P. Velijn en 66 kopergravures van A. Zeelander; het Voorbericht is met pen ondertekend: J.G. van Terveen en Zoon; volgens het Voorbericht zijn in deze editie de prentjes van Jacob Buijs vervangen door aan de tijd en mode aangepaste van Abraham Lion Zeelander; op de rug in goud gedrukt: ‘Klaas Vis Dz. 20 Jan: 1848.

Prijs: € 275

16 Aug

Jan Luyken – Duitsche lier

16 August 2014 | By |

Zojuist in ons bezit gekomen:
Jan Luykens Duitsche lier: draayende veel van de nieuwste, deftige, en dertelende toonen. Bevat in tien verdeelingen, en verciert met kopere plaaten.

Uitgever: In ‘sGravenhage: by H.H. van Drecht, boekdrukker en boekverkoper, 1783.
Tweede druk. Vermeerdert met het leeven van den auteur.
Met gegraveerd titelblad en gravures binnen de collatie.

Prijs: €275

14 Jul

Oom Ben – Pim’s poppetjes

14 July 2014 | By |

Nieuw in ons bezit:

Oom Ben [= Bernard Willem Wierink, 1856-1939] – Pim’s poppetjes: een kijksprookje voor zijn vriendinnetjes & vriendjes. Amsterdam: H. Gerlings, Amsterdam, eerste druk, [1898].

Oblong prentenboek met decoratief-ornamentale vormgeving geinspireerd op de Nieuwe Kunst. Terwijl Pim slaapt, voeren de Japanse poppetjes allerhande capriolen uit en vormen ze samen met de tekst en de ornamenten één groot decoratief paginabeeld (S. de Bodt. Prentenboeken , p. 99 e.v.). Met kleurige platen met sierranden en gedecoreerde schutbladen. Litho’s, met tekst op de steen getekend in sierletters. Vlinderdruk: de keerzijde der bladen is onbedrukt en de rechterzijde van de bladen is niet opengesneden. Japanse bindwijze. Uitzonderlijk mooi exemplaar van dit uiterst zeldzame werk!

Prijs: €500

27 May

Baudelaire / Bieruma Oosting – Une selection des fleurs du mal

27 May 2014 | By |

Nieuw in ons bezit:

Baudelaire, Charles / Bieruma Oosting, Jeanne – Une selection des fleurs du mal.

De Gaillarde Pers, Zutphen, 1976 1e druk linnen.

Dit bibliophiele album is de 5e uitgave van De Gaillarde Pers met 12 originele etsen van Jeanne Bieruma Oosting, oplage 125 genummerde (dit is nummer 43) en door Bieruma Oosting gesigneerde exemplaren

Prijs op aanvraag.