Image Image Image Image Image Image Image Image Image

24 Oct

Tollens en zijn Minnezangen

24 October 2014

Voor wie het nog niet wist dat de auteur van Wien Nêerlands bloed door d’aderen vloeit ook tot het volgende gedicht in staat was:
De Rozenknopjes
[…] Ik roem ‘t betoovrend knopje op Chloées malsche borst.
Roemt, blanke heuveltjes, de wondre kracht geschonken
Dat gy de liefde zelfs in liefde kunt ontvonken!
Op ‘t knopje dat gy torscht.

Kusch, dartle zefir, wuft van zin!
Den knop des trotschen steels in wulpsche drift ontstoken;
Boet uwen snoeplust vry; ik kusch door tedre min
‘t Aanbidlyk rozenknopje op Chloées borst ontloken.
[…]

Dit alles en nog veel meer in de eerste druk van H. Tollens – Proeve van minnezangen en idyllen – Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1800. Dit is het enige exemplaar van deze druk dat thans op de markt is. Prijs: €195